Kadir Trans je firma koja se bavi prevozom robe u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju kao i organizacijom prevoza u međunarodnom transportu. Naše dugogodišnje iskustvo kao i veliki broj zadovoljnih klijenata u ovoj oblasti usluga je naša najbolja preporuka za Vas.

Posedujemo kvalitetan vozni park koji može zadovoljiti sve vaše potrebe za drumskim transportom robe, kao i stručan i visokoobrazovan kadar koji svojim iskustvom potvrđuje visoki kvalitet usluga.

Naš vozni park se sastoji od vozila koja zadovoljavaju međunarodne norme EURO 5. Sva naša vozila poseduju važeće CMR OSIGURANJE. Puno pažnje i energije posvećuje se našem voznom parku, da bi se u svakom trenutku mogli zadovoljiti zahtevi naših klijenata.

Mi garantujemo kvalitet usluga!